Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phan Quang Đại
Giới tính Nam
Website https://thuocchuabenh.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Nam Sách
Quận/huyện Huyện Nam Sách
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Nguyễn Năng Được, Phan Hải Đăng
Đã đưa lên 145 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 126 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này